Web-Site Development Web-Hosting
Marketing Details :
Date :
Visited By :
Visited Office Name :
Location :
Contact Person :
Contact Number :
Email :
Client Requirements :
Remarks :
List of Marketing Details :
Date :
Visited By :
Office Name :
Contact Person :
Status :
1969-12-31
N/A
2013-10-30
Prabha Rai
Aaramva Bachat Tatha Rin....
Uma Khadka
N/A
2013-10-30
Prabha Rai
Gautam Samaj Bachat Tatha Rin....
Goma Gautam
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Upama Bachat Tatha Ri Sahakari....
Aachut Thapa
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Aanam Bachat
Ganesh Shrestha
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Melamchi Khanepani
Mahendra Prasad Lamsal
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
aausadhi Bibhag
Ram Bahadur Basnet
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Project Implementation Directorate
Ritesh KumarShakya
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Goodwill Finance
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Goodwill Finance
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Suvasi Bachat Tatha rin....
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Janaastha Multipurpose....
Sita Basnet(Receptonist)
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Ghansi Saving & Credit....
Bimal Khadka
N/A
2013-10-30
Prabha Rai/Sudha Parajuli
Chumlung Saving &Credit....
N/A
2013-10-25
Prabha Rai/Sudip Dahal
kamaraytar Jagga Aakikaran....
N/A
2013-10-25
Prabha Rai/Sudip Dahal
Jilla Aayouktako Karyalaya
N/A
2013-10-25
Prabha Rai/Sudip sr
Uccha Madhyamik Sikshya Parisad
N/A
2013-10-24
Phanindra Niraula/ Sudha Parajuli
Dolidar
bijaye sir
N/A
2013-10-24
Phanindra Niraula/ Sudha Parajuli
Department of Irrigation
N/A
2013-10-22
Sudip Sir/Prabha Rai
Pathyakram Bikas Kendra
N/A
Click Here Trigger
Press Esc to close